Blogs in Afrikaans

Vertrou op die Here Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie.  Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. Vrooer die jaar het ‘n vriendin my geseen … Continue reading Blogs in Afrikaans